Faciliteren

BTN voorziet in de behoefte van de leden aan vernieuwing, advies en ruimte voor ondernemerschap door hen te ondersteunen in de bedrijfsvoering. Dit doet zij door mee te denken en door het aanreiken van passende en werkbare oplossingen voor de uitdagingen waar de professionals en organisaties voor komen te staan. Door nieuw beleid, wet- en regelgeving te vertalen naar de dagelijkse praktijk en te voorzien van een praktische en functionele invulling, zoals het opstellen van werkdocumenten, HRM beleid passend te maken op de CAO, het bieden van scenario’s etc.

BTN biedt haar leden ook diverse mogelijkheden tot kennisoverdracht: toegang tot de kennisbank (checklijsten, protocollen); toegang tot de helpdesk; informatievoorziening rondom actuele ontwikkelingen; themabijeenkomsten en masterclasses via BTN College.

Uw belangen behartigen doet BTN door middel van werkbezoeken, adviezen op locatie en deelname aan diverse commissies en overleggen op bestuurlijk niveau. BTN faciliteert u zoals hierboven beschreven onder andere door middel van de afdeling Ondersteuning & Advies / Helpdesk waar u tijdens kantoortijden informatie en advies kunt inwinnen op het gebied van wet- en regelgeving in de zorgsector, arbeidsvoorwaarden, zorginhoudelijke vraagstukken, protocollen. Ook faciliteert BTN u door middel van sectiegerichte wekelijkse nieuwsbrieven, directiemailingen gericht op uw sectie, themanieuwsbrieven waarin onderwerpen nog verder worden uitgediept en middels BTN Colleges waarin themagewijs bijeenkomsten plaatsvinden en ook meerdaagse masterclasses worden georganiseerd.

A a | Printen