Arbeidsmarktagenda 2023

Aan het werk voor ouderen! De Arbeidsmarktagenda 2023 is een feit. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen hebben ActiZ, CNV Welzijn & Zorg, FNV Zorg & Welzijn, branchevereniging BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS de Arbeidsmarktagenda 2023 ontwikkeld en vandaag ondertekend. Met keuzes van ouderen als nadrukkelijke wegwijzer.

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan wordt dagelijks gewerkt. Maar Nederland vergrijst in een rap tempo. Het aantal 80-plussers stijgt van 700.000 naar 1.250.000 in 2025. Mensen blijven langer thuis wonen met ondersteuning waar nodig. Daardoor verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Door hoge werkdruk, kleine contracten, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen. De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Met eigentijdse kennis én kunde. Goed opgeleid!

Geen eindpunt, maar begin. Achterbannen, werkvloer, collega-brancheorganisaties, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en experts hebben hun ideeën en inzichten rijkelijk gedeeld. Met veel waardering hebben de dragende partijen van de Arbeidsmarktagenda 2023 daarmee hun voordeel gedaan.

Bestuurlijke afspraken met daaronder actielijnen en beoogde effecten vormen het richtsnoer van een aanpak met een horizon tot 2023. De arbeidsmarkt stopt niet bij het ouderendomein. Het ligt in de rede om met alle partijen een breed georganiseerd platform te creëren: met gedragen sturing op duurzame effecten voor de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Om de agenda vaste voet aan de grond te geven, leggen partijen verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk. Rekening houdend met alles wat al gebeurt, zowel landelijk als regionaal.

Vandaag is de Arbeidsmarktagenda 2023 gepresenteerd: www.aanhetwerkvoorouderen.nl

Klikt u hier voor het persbericht.

Plaats een reactie