Invoering nieuwe loonschaal Hulp bij het huishouden en FNV-berichtgeving daaromtrent

Tot onze spijt heeft vanmorgen de FNV een persbericht verspreid over de invoering van een nieuwe loonschaal voor de hulp bij de huishouding. Dit bericht is prematuur! Er moet nog veel gebeuren voordat de loonschaal een feit is.

Ook bij deze afspraak geldt dat de loonschaal wordt afgesproken via de cao en daarbij behorende achterbanraadplegingen. Op dit moment zijn nog niet alle achterbannen van de sociale partners geraadpleegd. De ledenraadpleging van BTN over de invoering van de nieuwe loonschaal staat gepland voor 13 september a.s.

De partijen zullen zich blijven inspannen om de afspraken uit het bestuurlijk akkoord en de arbeidsmarktagenda te effectueren. Dit kan alleen lukken als partijen gezamenlijk optrekken.

Voor het artikel op de site van dagblad Trouw van vanmiddag, 1 september, klikt u hier.

 

Plaats een reactie