Innoveren

BTN wil de ondernemersgeest van haar leden bevorderen door randvoorwaarden te creëren die cliëntgerichte zorg mogelijk maakt. BTN zet zich in voor innovaties in de zorg die het haar leden mogelijk maakt om te ondernemen. Centraal hierbij staat de cliënt en de relatie tussen de cliënt en de professional, wat zorgt voor klanttevredenheid, een hoge intrinsieke motivatie bij professionals en optimale kwaliteit van de zorg.

Dit betekent dat BTN uitdagingen vanuit meerdere perspectieven en meerdere tijdsdimensies bekijkt. Gericht is op het bedenken van innovatieve oplossingen en het bieden van alternatieven voor haar leden. BTN bestudeert de kansen en mogelijkheden die liggen bij nieuwe ontwikkelingen. Zij denkt hier scenario’s voor uit en zorgt voor pragmatische vertalingen van de kansen die toegespitst zijn op de praktijk van haar leden.

Voorbeelden hiervan zijn:

Platform waar we dit mogelijk maken:

BTN College
Hierin worden leden geïnformeerd over de (strategische) ontwikkelingen, ondersteund bij het maken van keuzes en wordt gediscussieerd over standpuntbepaling van BTN.
Dit platform wordt door leden en stakeholders zeer gewaardeerd en als vooruitstrevend gezien.

Masterclasses
BTN faciliteert leden met meerdaagse masterclasses gericht op verandertrajecten.
Aangesloten leden worden meegenomen in beleidsontwikkelingen binnen de sector en nieuwe wet en regelgeving, wat dit voor de leden betekent en hoe zij hierop kunnen anticiperen.

A a | Printen