Onderscheidend in Belangenbehartiging

BTN is altijd op zoek naar de kansen en mogelijkheden die liggen bij nieuwe ontwikkelingen. Zij streeft ernaar deze zo pragmatisch mogelijk te vertalen voor haar leden. BTN is ervan overtuigd dat het denken in kansen en oplossingen haar leden mogelijkheden, perspectief, keuzevrijheid en maximale cliënttevredenheid biedt.

BTN is een branchevereniging die naar haar leden luistert, buiten kaders denkt, grenzen opzoekt en openingen creëert die aansluit bij de kernidentiteit en de ondernemersgeest van de leden.

BTN is zeer alert op de consequenties van (voorgesteld) beleid voor zowel cliënten als professionals. Hierdoor kan BTN daadwerkelijk de stem van haar leden zijn en heeft zij het vertrouwen van de leden om te handelen. BTN maakt gebruik van de kennis van haar leden om besluitvorming te beïnvloeden. In vele gevallen schakelt  zij hier leden voor in, waarbij actuele thema’s ter discussie worden gesteld.

Deze samenwerking tussen BTN en de leden maakt BTN tot wie ze is: een unieke branchevereniging die in de zorgsector gewaardeerd wordt om haar mening, visie en vermogen om (innovatieve) oplossingen te creëren.

A a | Printen