Successen

Door de jaren heen heeft BTN al meerdere successen weten te boeken, zoals:

 • Landelijk Indicatieprotocol kraamzorg (2005)
 • Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T(2007)
 • CAO Thuiszorg (2008)
 • Gedragscode PGB-bureaus (2009)
 • Kwaliteitskader Verantwoorde Kraamzorg (2010)
 • Algemene voorwaarden zorg zonder verblijf (2010)
 • Algemene voorwaarden kraamzorg (2011)
 • Algemene voorwaarden PGB (2012)
 • Veilige principes in de medicatieketen (2012)
 • Kenniscentrum Kraamzorg (2013)
 • Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging (2014)
 • Modelovereenkomsten voor inzet van zzp-ers door zorgaanbieders (2015)
A a | Printen